انرژی سبز

انرژی سبز صدر همراه همیشگی شما

نمونه سوال تاسیسات مکانیکی

کدام لوله برای فاضلاب ساختمان کاربرد ندارد؟

چیلر در سیستم تاسیسات ساختمان چه کاری انجام میدهد؟

گروه بندی سالن سینما در شهر تبریز از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی چقدر است؟

مساحت پشت بام یک آپارتمان 100 در 200 فوت مربع است.قطر لوله قائم آب باران چقدر است؟

مزیت داکت اسپلیت به هوا ساز چه میتواند باشد؟

جزوات دانشگاهی

شرکت انرژی سبزصدر در تلاش است، جزوات دانشگاهی مورد نیاز مهندسین رشته های مکانیک ، تاسیسات و معماری را به صورت فایل های جداگانه و به منظور بهره برداری کاربردی ارائه نماید لازم به ذکر است به مدت محدود این جزوات به صورت رایگان در اختیار دانشجویان محترم قرار می گیرد.

Wait. What is WordPress?

Far far away, behind the word Mountains far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmark

How long do I get support?

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line

Do I need to renew my license?

Marks and devious Semikoli but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.

تاسیسات مکانیکی والکتریکی​

ﺗﺎسیسات مکانیکی ساختمان: عبارت است تاسیسات سرمایشی (برودتی) ، تاسیسات گرمایشی (حرارتی)، سیستم آب سرد و گرم بهداشتی، سیستم فاضلاب و آب باران، لوله کشی گاز، سیستم آتش نشانی و سیستم تهویه ی هوا...
ادامه مطلب

How Do I Cancel My Orders Before I Make A Payment?

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line

How Do You Ship My Orders?

Marks and devious Semikoli but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.
تاسیسات مکانیکی والکتریکی
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم

شرکت انرژی سبز

ترمودینامیک 2
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم

شرکت انرژی سبز

تهویه مطبوع
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم(دیاگرام سایکومتریک 1)
جلسه چهارم(دیاگرام سایکومتردو 2)
جلسه پنجم(طراحی فن کویل و چیلر)
جلسه ششم (کانال کشی)

شرکت انرژی سبز

سیستم های تبرید تراکمی
جلسه اول
جلسه دوم ، بخش اول
جلسه دوم ، بخش دوم

شرکت انرژی سبز

سوال 11

یک سرویس بهداشتی را در نظر بگیرید که در آن یک توالت فرنگی و یک روشویی و دوش قرار دارد. مساحت آن چقدر است؟

سوال 10

یک رستوران روزانه حدود 1000 نفر مراجعه کننده مرد و 450 نفر مراجعه کننده زن دارد. حداقل توالت و دستشویی مورد نیاز این ترمینال به ترتیب چقدر است؟

سوال 9

ساختمان 5 طبقه را در نظر بگیرید که در هر طبقه 4 نفر سکونت دارند. ظرفیت مخزن آب این ساختمان چقدراست؟

سوال 7

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﺪ؟