انرژی سبز

یکپارچگی اتوماسیون ساختمان

تعریف مناسب از ادغام کامل به زیر سیستم هایی گفته می شود که به عنوان یک سیستم در کنارهم کار می کنند.

این بدان معنیه که یک سیستم دسترسی کامل به کلیه داده ها و عملکردهای سیستم های دیگر دارد.

یکپارچگی همچنین می تواند در صورتی که برخی عملکردهای دو یا چند سیستم هماهنگ شده باشد، به میزان کمتری رخ دهد.

نمونه های متداول این نوع ادغام، واحدهای کنترل هوای موجود با کنترل یکپارچه است که به سیستم های دیگر امکان کنترل نقاط تعیین شده خود را می دهد اما اجازه دسترسی به شیرها و حسگرها را نمی دهد.

ادغام همچنین می تواند در چندین سطح در یک سیستم رخ دهد. در سطح محلی (به عنوان مثال یک اتاق عمل)، یکپارچگی سیستم می تواند نمونه ای به معنای این باشد که کنترل تغذیه محرکی وجود دارد که هنگام روشن شدن تجهیزات انتشار گرما، قدرت خنک کنندگی را افزایش می دهد.

بمنظور ساختمان سازی در سطح وسیع تر، یکپارچه سازی سیستم می تواند به معنای آن باشد که مثلاً وقتی اخطار آتش نشانی شروع می شود، مجموعه ای از رویدادهای زیر ایجاد می شوند.

 • تهویه اضطراری روشن می شود
 • قفل درها باز می شوند
 • آسانسورها به یک طبقه معین فرستاده می شوند
 • مسیرهای خروج اضطراری روشن می شوند و غیره.

چه موقع ادغام شود و تا چه میزان

بنابراین چه سیستمی می تواند و باید یکپارچه شود و تا چه میزان؟ نظرات در مورد این سوال بسیار وابسته به این است که چه کسی این سوال را مطرح می کند.

بازار طیف گسترده ای از محصولات و راه حل ها را فراهم می کند که فرصت هایی را برای سیستم های اتوماسیون ساختمان با یکپارچگی بالا و عملکردهای پیشرفته می گشاید.

اصطلاح “ساختمان های هوشمند” از طرف پیمانکاران بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. نظر ظاهری کلی آن ها این است که همه عملکردها از یکپارچه سازی سود می برند.

مثالی از آژیر سرقت و آژیر آتش با عملکردهای یکپارچه در سیستم اتوماسیون ساختمان است.

بر اساس شکلی از شرکت فناوری ساختمانی زیمنس با وجود اینکه بسیاری از نظرات متفاوت است، نکاتی وجود دارد که بسیاری از افراد موافق کار با اتوماسیون ساختمان هستند.

یکی این است که منفعت زیادی در یکپارچه سازی کنترل سیستم هایی که ممکن است یکدیگر را بی اثر کنند، وجود دارد.

 نمونه هایی از این سیستم ها عبارتند از به عنوان مثال کنترل دمای یک اتاق عمل. به دلیل نیاز زیاد به دما و جریان هوا، این نوع اتاق های پیچیده اغلب دارای چندین سیستم گرمایشی و سرمایشی هستند.

ترجیح داده می شود که تمام آن سیستم ها با یک شیر، کنترل شوند یا حداقل کنترلرهایی هایی که سیستم ها را کنترل می کنند قادر به برقراری ارتباط ساده با یکدیگر باشند.

سیستم های بزرگ و پیشرفته اتوماسیون ساختمان

پروژه های بسیار بزرگی که به سیستم های اتوماسیون پیشرفته ساختمان نیاز دارند، در کشور سوئد پراکنده هستند.

این بیشتر زمانی است که یک بیمارستان یا صنعت بزرگ ساخته شده، که یکی از این سیستم های اتوماسیون پیشرفته برای آن طراحی شده است.

هر پروژه در نوع خود بی نظیر است و غالباً تجربه کار با این پروژه ها وجود ندارد. ساخت بیمارستان بزرگ استکهلم، New Karolinska Solna، در سال ۲۰۱۱ آغاز شده است.

سیستم های اتوماسیون ساختمان اکنون در مراحل برنامه ریزی و تهیه قرار دارند.

در New Karolinska Solna هدف در ابتدا ایجاد یک ساختمان با یکپارچگی کامل تمام سیستم های فنی بود.

این ادغام نه تنها برنامه ریزی شده بود که شامل سیستم های کنترل جو داخلی شود، بلکه آسانسورها، روبات های انتقال دهنده داروها، سیستم پیام رسانی، رختشوی خانه و غیره نیز باشد.

از “مدرن ترین ساختمان جهان” برای توصیف این پروژه استفاده شده است. در مرحله بعدی در فرآیند برنامه ریزی، سطح ادغام کاهش می یابد تا عملکردهای کنترل بسیاری از سیستم ها را شامل نشود.

در حال حاضر هدف این است که یکپارچه سازی کامل در سطح اتاق و یک سیستم SCADA برای کل بیمارستان که وظیفه کنترل تجهیزات مراقبتی و هشدارها را انجام می دهد.

دو دلیل اصلی برای تغییر هدف وجود داشت.

 • هزینه خیلی زیاد بود
 • عدم صلاحیت در مرحله طراحی، شرکت هایی که بتوانند پیمانکاری با این اندازه انجام دهند، به تعداد کافی موجود نبود.

journal 2021

honor ,grow your roots

Connecting Technical Roots and Personal Growth

ASHRAE’s deep technical roots will continue to be fed through education, training, standards, research and other materials produced by our volunteer expertsdelivered both virtually and in-person.
The Distinguished Lecturers program is often described as ASHRAE’s most successful program. These lecturers, who present to chapters, will continue to be available virtually (high tech), and when it’s safe for the chapters and lecturers, we will get back to face-to-face presentations to provide the “high touch.”
Next, within our grassroots chapters, the Presidential Award of Excellence has been streamlined and encourages intraregional and intragenerational events and communications. Utilizing technology, we can connect member-to-member with other cultures and experiences.

Accuracy and Reliability

HVAD system operation is a critical requirement for reopening and maintaining adequate safe indoor air quality (AQ) Belimo HVAC actuator and sensor technology offers accuracy, superior reliability, easy installation, and seamless integration with major Building Automation Systems (BAS). Belimo’s combination temperature and humidity sensors are field selectable with CO, VOCs, relative humidity, absolute humidity, enthalpy, and dew point that improve system performance and ensure occupant safety, comfort, and productivity

Ventilation (Dilution)

The need for ventilation for good indoor air quality in buildings has been recognized throughout history. Natural ventilation has been used for centuries to ventilate smoke, dust and odors. During the Crimean and U.S. Civil War, physicians observed that wounded soldiers fared better when they were housed in tents or barns (allowing greater ventilation) rather than crowded hospitals with poor ventilation. ASHRAE Standard  defines ventilation air as “that por{tion of supply air that is outdoor air plus any recirculated air ihat has been treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.” The Wells-Riley equation shows that by increasing the ventilation air rate, the infection risk can be reduced significantly.

Comparing Thermal Performance for Data Center Cooling

Data center air containment systems are considered the most effective techniques for IT cooling control. Both hot and cold-aisle containment can improve the predictability and efficiency of cold air distribution. The thermal performance of both air containment methods are analyzed and quantified in this article. Both simulation and experimental results show that using hot aisle containment can effectively improve the thermal environment.

Lower GWP Refrigerants


Safety and reliable system designs are parasti nefrigerant applications. Environmental concerns about the global magpact of refrigerants have led to development of new lower global potential (CWP) F-gases. Many of these lower CWP refrigerants and 120iS refrigerants, and the risks of using flammable refrigerants have nexer bre curls investigated. Lubricants’ foaming qualities have also not been recet a ted even though they relate to optimal system design, ASHRAPAVeipbis have contributed to the research that closes knowledge gaps and entsth o f these refrigerants and lubricants. This article discusses two ASHA Tesearch projects in process and one tentative research project.

Energy PLC IEQ Innovation Drive Adaptive Reuse Design

A dedicated outdoor air system coupled with gas-phase air scrubbers optimize the outdoor air volume in the renovation and addition of an historic Fort Myers, Fla., building. This resulted in rates below the minimum required for the ASHRAE Standard 62.1-2010 Ventilation Rate Procedure (VRP). In addition, contaminant concentrations stay well below Standard 62.1-2010 VRP design concentrations even during events, resulting in enhanced air quality

Weighing the Benefits and Risks

Once the client has agreed that indoor conditions under a natural ventilation scheme would be acceptable and that the target tenants would have enough personal freedom to adjust devices and clothing and that the cost of ownership is manageable, the conversation of comfort versus energy use can be further explored in greater detail

The California Energy Commission funded a study to determine the energy savings benefits of applying natural ventilation in the state. Linden, Arens and Daisiais a comprehensive study of the “benefits and bartiers to retrofitting California commercial buildings with natural or mixed mode ventilation for cooling” . The study found that energy savings for retrofitting natural ventilation in conjunction with aggressive conventional energy savings (power and lightkog energy use reduction, ceiling fans external shades, increased insulation and enrrly air tempera t ure ranling energy by 44% in pre 2008 buildings, but acknowledged that only 25% of that is due to the natural ventilation itself after the other measures are applied

When evenined by California climate zone, the aggrese measures and natural ventilation packages average about 5% to 6% return on investment for large and medium offices but struggle to reach 4% for most small offices. Chen Augenbroe and Song have a similar simulation-based exercise across four U.S. climate zones for small and medium offices, estimating the potential for a 17% mean energy savings in Atlanta, 19.7% in Seattle, 43.8% in San Francisco and 42.9% in Los Angeles,

Exploring the Feasibility Of Natural Ventilation

IT ERIN MCCONANEY, P.E. HIOP, FELLOW ASTRAE; PETER SIMONDS, PHD, FELLOWLIFE NE MBETURILE Many in the HVAC&R industry can see the appeal of natural ventilation for environmental stewardship concerns; however, there is some reticence about the applica tion of natural ventilation as well as confusion over the interpretation of the current standards. This column compiles a handful of lightly edited excerpts from the new ASHRAE Design Guide for Natural Ventilation to provide insights into critical conversations that inevitably ensue regarding the benefits and risks of natural ventilation.

Case Study 2: Southern California Higher Education Academic Instruction Building

The second example is a new-construction 100,000 gross ft (9000 gross m higher education academic instruction building located in the inland region of Southern California. This project required local heating hot water and domestic hot water utility production with a tie-into a campus chilled water system that uses thermal energy storage. As with Case Study 1, the author served as a member of a design-build team to evaluate various HVAC and plumbing design options to determine the best value solution based on merit. illustrates the baseline against which our proposed approach, shown in Figure 10, was compared

gescoollogo

شرکت انرژی سبز صدر (سهامی خاص)، اولین تولید کننده دانش بنیان داکت اسپلیت و فروشنده دستگاه های تهویه مطبوع و مجری تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع


تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار شرقی.

88032482 (21) 98+

88033616 (21) 98+

989128700577+

info@gescool.ir

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

دوره آمادگی آزمون اجرا

سر فصل دوره:

1 کلیات
2 سیستم های سرمایشی
3 سیستم های گرمایشی
4 تعویض هوا √
5 تخلیه هوا
6 کانال کشی √
7 دستگاه های گرم کننده و سرد کننده ویژه
8 تامین هوای احتراق
9 لوله کشی
10 دودکش
11 ذخیره سازی سوخت مایع
12 تبرید
13 کاهش فاصله مجاز
14 خورشیدی

تعویض هوا :

نمونه سوال

حداقل فاصله افقی دریچه ورودی هوای تازه هوارسان از دیوار ساختمان مجاور چند متر باید باشد؟
الف) 2 ب) 1
ج) 3 د) محدودیتی ندارد

جواب – گزینه (ج) صحیح است

 

تعویض هوای مکانیکی:

نمونه سوال:

تهویه اتاقی به مساحت 20 متر مربع بصورت طبیعی و با استفاده از دو بازشو با مساحت
یکسان انجام میشود. اگر بازشو ها به یک پاسیو باز شوند حداقل سطح مورد نیاز برای هر یک
از بازشو ها چند متر مربع است؟
1/ 0 د) 6 / 0 ج) 95 / 0 ب) 4 / الف) 8

گزینه (ج) صحیح است

 

تعویض هوای طبیعی :

نمونه سوال :


حداقل و حداکثر طول قطعه قابل انعطاف (لرزه گیر) برای عبور کانال از درز انبساط ساختمان به ترتیب باید چند میلی متر باشد؟
الف) 120 و 250 ب) 100 و 250 ج) 100 و 200 د) 120 و 200

 

گزینه ب. صفحه 72 مبحث 14

تعویض هوای فضاهای خالی از انسان :

این مطالب کامل نیست و برای دیدن کامل مقاله کلیک کنید

gescoollogo

شرکت انرژی سبز صدر (سهامی خاص)، اولین تولید کننده دانش بنیان داکت اسپلیت و فروشنده دستگاه های تهویه مطبوع و مجری تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع


تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار شرقی.

88032482 (21) 98+

88033616 (21) 98+

989128700577+

info@gescool.ir

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

دوره آمادگی آزمون اجرا

سر فصل دوره:

1 کلیات
2 سیستم های سرمایشی
3 سیستم های گرمایشی
4 تعویض هوا √
5 تخلیه هوا
6 کانال کشی √
7 دستگاه های گرم کننده و سرد کننده ویژه
8 تامین هوای احتراق
9 لوله کشی
10 دودکش
11 ذخیره سازی سوخت مایع
12 تبرید
13 کاهش فاصله مجاز
14 خورشیدی

لزوم تخلیه ی مکانیکی هوا :

تخلیه هوا:

مسکونی
سرویس بهداشتی
رخت شویی
هواکش
آشپزخانه
مراکز نگهداری مواد خطرزا

الزامات تخلیه مکانیکی هوا:

اتاق پروژکتور، فیلم و تصویر

نمونه سوال:


یک انبار نگهداری کپسول های گاز آمونیاک دارای 4 متر طول، 3 متر عرض و 3 متر ارتفاع است. این انبار مجهز به کانال تخلیه هوا
با مقطع گرد و از جنس فولاد است. اگر سرعت هوا در کانال تخلیه 4 متر در ثانیه باشد، حداقل ضخامت ورق کانال باید چند
میلیمتر باشد؟
1/ 1 د) 2 / 0 ج) 5 / الف) 1 ب) 9

 
جواب – گزینه (ب) صحیح است.

تخلیه هوای آشپزخانه ی خانگی :

نمونه سوال :

در انتخاب هواکش نوع رعایت کدامیک از شرایط زیر الزامی است؟
II الف) موتور برقی هواکش هود نوع باید در خارج از مسیر جریان هوای تخلیه قرار گیرد.
I ب) موتور برقی هواکش هود نوع باید در خارج از مسیر جریان هوای تخلیه قرار گیرد.
II ج) در کف محفظه هواکش دود نوع باید مجرای برای تخلیه روغن در نظر گرفته شود.
II د) هواکش هود از نوع باید از نوع نصب روی خط باشد.

 گزینه ب. مبحث 14 صفحه 63 بند 1

دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع یک :

این مطالب کامل نیست و برای دیدن کامل مقاله کلیک کنید

gescoollogo

شرکت انرژی سبز صدر (سهامی خاص)، اولین تولید کننده دانش بنیان داکت اسپلیت و فروشنده دستگاه های تهویه مطبوع و مجری تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع


تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار شرقی.

88032482 (21) 98+

88033616 (21) 98+

989128700577+

info@gescool.ir

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

مسائل مربوط به کانال کشی

نمونه سوال :


تا چه کلاس فشاری، آزمایش درزبندی سیستم های کانال کشی الزامی نیست؟
الف) 3 اینچ آب ب) 1 اینچ آب
ج) 2 اینچ آب د) آزمایش درزبندی برای تمام سیستم های کانال کشی الزامی است.

پاسخ
128- گزینه ج. نشریه

انتخاب ورق برای ساخت کانال :

نمونه سوال :

سوال
مطابق شکل زیر خروجی یک دستگاه فن گریز از مرکز از طریق کانال کشی به دو دریچه خروجی B و A منتهی می شود، درابتدا دمپر هر دو دریچه B و Aدر حالت نیمه بسته قرار دارد اگر دمپر دریچه A کاملا باز شود و دمپر دریچه B بدون تغییر
باقی بماند کدام گزینه صحیح است؟


 الف) هوای خروجی از دریچه کاهش می یابد.
ب) هوای خروجی از دریچه افزایش می یابد.
ج) هوای خروجی از دریچه بدون تغییر می ماند.

د) باتوجه به طول انشعابات کانال کشی دبی هوای خروجی از دریچه ممکن است کاهش یا افزایش یابد.

پاسخ

گزینه الف.

ضخامت ورق فولادی گالوانیزه در کانال کشی

نمونه سوال برای کانال کشی:

برای ساخت کانال هوا در اقلیم های مرطوب کدام گزینه توصیه می شود؟
الف) گالوانیزه سرد ب) آلومینیوم ج) گالوانیزه گرم د) فولاد زنگ ناپذیر

پاسخ

128- 5- الف ( 1) نشریه 3 -2-4- گزینه ب. مطابق بند2

درزبندی کانال :

زانو ها و خم ها:

این مطالب کامل نیست و برای دیدن کامل مقاله کلیک کنید

gescoollogo

شرکت انرژی سبز صدر (سهامی خاص)، اولین تولید کننده دانش بنیان داکت اسپلیت و فروشنده دستگاه های تهویه مطبوع و مجری تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع


تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار شرقی.

88032482 (21) 98+

88033616 (21) 98+

989128700577+

info@gescool.ir

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

مسائل مربوط به کانال کشی

سرفصل مطالب:

 • مبحث 14 مقررات ملی ساختمان فصل 6، کانال کشی
 • نشریه 128 (مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان) جلد 3، کانال کشی
 • نشریه 128 (مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان) جلد 6، نقشه های جزئیات قسمت اول کانال کشی
 • نشریه 128 (مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان) جلد 6، نقشه های جزئیات قسمت دوم کانال کشی
 • حل تست های آزمون نظام مهندسی

کانال کشی :

کانال قابل انعطاف :

طراحی و ساخت کانال

نمونه سوال برای کانال کشی:

حداقل و حداکثر طول قطعه قابل انعطاف (لرزه گیر) برای عبور کانال از درز انبساط ساختمان به ترتیب باید چند میلی متر باشد؟

الف) 120 و 250 ب) 100 و 250 ج) 100 و 200 د) 120 و 200

گزینه ب. صفحه 72 مبحث

نصب زیر زمین :

عایق کاری کانال :

این مطالب کامل نیست و برای دیدن کامل مقاله کلیک کنید

gescoollogo

شرکت انرژی سبز صدر (سهامی خاص)، اولین تولید کننده دانش بنیان داکت اسپلیت و فروشنده دستگاه های تهویه مطبوع و مجری تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع


تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار شرقی.

88032482 (21) 98+

88033616 (21) 98+

989128700577+

info@gescool.ir

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سیستم‌های تبرید جذبی

سیستم‌های تبرید جذبی برپایه لیتیوم‌برماید:

سیستم‌های تبرید جذبی لیتیم برماید-آب به طور عمده در تأسیسات تهویه مطبوع با ظرفیت های بالا استفاده می شوند. در این سیستم‌ها می‌توان از انرژی‌های اتلافی و انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کرد. در سیستم تبرید جذبی لیتیوم‌بروماید-آب از لیتیوم‌بروماید به عنوان سیال جاذب و از آب به عنوان سیال مبرد استفاده می‌شود. یکی دیگر از ویژگی های سیستم تبرید جذبی استفاده از بخار آب های اضافی است. سیستم لیتیوم‌بروماید غیر فرار بوده و تبخیر در آن صورت نمی‌گیرد.

اواپراتور :

اواپراتور یا تبخیر کننده قسمتی از سیکل است که در آن آب مصرفی تاسیسات سرمایشی ساختمان با مایع مبرد تبادل حرارتی می‌کند. در این تبادل حرارتی آب مصرفی که حرارت ساختمان را جذب نموده، خنک شده و حرارت خود را به مایع مبرد می‌دهد و مایع مبرد نیز در اثر این تبادل حرارتی تبخیر می‌گردد. با توجه به فشار موجود در اواپراتور، آب در حدود 5/4 درجه سانتی گراد می‌جوشد و در نتیجه درجه حرارت آب سرد تا حدود 7 درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

 

ابزوربر:

ابزوربر یا جاذب حاوی یک ماده جاذب است که توسط این ماده بخار آب تولید شده در اواپراتور را جذب می‌نماید. ماده جاذب در سیستم‌های قدیمی‌تر سیلیکاژل و یا آمونیاک و در سیستم‌های جدیدتر لیتیروم برومایرد می‌باشد. ماده مبرد این سیستم‌ها نیز معمولاً آب می‌باشد. ساختمان ابزوربر نیز مانند ژنراتور و کندانسور، از یک مبدل حرارتی پوسته و لوله تشکیل شده است که در پوسته، محلول جاذب و در لوله‌ها آب سرد جریان دارد

چیلر جذبی

مقایسه کندانسورهای ماکرو چنل و کندانسورهای find tube :

مزیت های کویل های ماکروپنل:

 • -کاهش وزرن تا 70%
 • -موتئ خام به کار رفته به علت جنس تمام المینیوم و ساختار فوق کامپکت تا60درصد کاهش دارد
 • -در کویل به علت استفاده از دو آلیاژ غیر هم جنس در محل اتصال لوله پیل التکتریکی تشکیل شده باعث خوردگی میشد ولی به علت ساختار هم جنس در ماکروپنل این پدیده وجود نداره

 

معایب کویل های ماکرو پنل

 • – احتمال گرفتی به علت بحران بسیار باریک
 • -زمان بردن و پرهزینه بودن تعمیرات اساسی کویل
 • -نیاز به دقت زیاد در شست و شوی صحیح
 •  

ژنراتور:

انواع ژنراتور از لحاظ ساختار شامل موارد ذیل است:

 • ژنراتورهای با واسطه (آب گرم، آب داغ، بخار و هوای گرم(
 • ژنراتورهای شعله مستقیم
 • ژنراتورهای خورشیدی

این مطالب کامل نیست و برای دیدن کامل مقاله کلیک کنید

gescoollogo

شرکت انرژی سبز صدر (سهامی خاص)، اولین تولید کننده دانش بنیان داکت اسپلیت و فروشنده دستگاه های تهویه مطبوع و مجری تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع


تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار شرقی.

88032482 (21) 98+

88033616 (21) 98+

989128700577+

info@gescool.ir

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

چیلر جذبی برپایه لیتیوم‌برماید

سیستم‌های تبرید جذبی برپایه لیتیوم‌برماید:

سیستم‌های تبرید جذبی لیتیم برماید-آب به طور عمده در تأسیسات تهویه مطبوع با ظرفیت های بالا استفاده می شوند. در این سیستم‌ها می‌توان از انرژی‌های اتلافی و انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کرد. در سیستم تبرید جذبی لیتیوم‌بروماید-آب از لیتیوم‌بروماید به عنوان سیال جاذب و از آب به عنوان سیال مبرد استفاده می‌شود. یکی دیگر از ویژگی های سیستم تبرید جذبی استفاده از بخار آب های اضافی است. سیستم لیتیوم‌بروماید غیر فرار بوده و تبخیر در آن صورت نمی‌گیرد.

تاریخچه:

میشل فارادی در سال 1824 در حین یک آزمایش به طور اتفاقی برای اولین بار با سرمایش جذبی آشنا شد.

ایده تولید سرما با استفاده از سیستم جذبی در طی سال‌های 1859 تا 1860 متولد شد .اولین دستگاه جذبی را مخترع فرانسوی به نام فردیناند کری با استفاده از ترکیب آب و آمونیاک اختراع کرد. دستگاه تبرید کری در سال 1927 توسط چندین دانشمند بزرگ از جمله آلبرت انیشتین مطالعه و تکمیل شد. تا اینکه در سال 1939 اولین چیلر جذبی گازسوز توسط شرکت کریر ساخته شد. پس از سالها تحقیق و بررسی محلول لیتیم بروماید و آب جایگزین آمونیاک و آب شد.

سیستم‌های تبرید جذبی چگونه کار می‌کنند؟

سیستم‌های تبرید جذبی بر اساس فرآیند شیمیایی در محیط خلاء موجب جذب گرما و تولید سرما می‌شوند.

در چیلرهای جذبی ماده مبرد، آب است که تحت فشار بسیار پایین و در دمایی کم، تبخیر شده و گرمای تبخیر را از سیال ثانویه )آب در گردش سیستم سرمایش( می‌گیرد و بخارهای حاصل از این فرآیند توسط ماده جاذبی، جذب می‌شود. آب در شرایط استاندارد (فشار یک اتسفر) در 100 درجه سلسیوس به جوش می‌آید و در فشار یک‌دهم اتمسفر در دمای 43 درجه سلسیوس تبخیر می‌شود. با کاهش فشار به  یک‌صدم اتمسفر، آب در دمای 5/4 درجه سلسیوس تبخیر می‌شود. در این سیستم از یک مایع دیگری به نام لیتیوم‌بروماید به عنوان جاذب استفاده می‌شود تا بخار آب را جذب کند. انتخاب لیتیوم‌بروماید به عنوان جاذب، به دلیل داشتن قدرت جذب عالی بخار آب، غیر سمی‌برودن، غیرقابل انفجار بودن و نداشتن ترکیبات مضر می‌باشد…

اجزا سیستم تبرید تراکمی

چیلر جذبی تک اثره که یکی از ساده‌ترین انواع آن است، دارای چهار بخش اصلی زیر می‌باشد:

 • اواپراتور (محفظه تبخیر)
 • ابزوربر (محفظه جاذب)
 • ژنراتور (مولد یا تغلیظ‌کننده)
 • کندانسور (محفظه تقطیر)

کندانسور:

کندانسور یا تقطیرکننده در سیستم جذبی از نوع آبی پوسته و لوله می‌باشد و محفظه کندانسور و ژنراتور معمولاً در یک پوسته قرار دارد. این پوسته در قسمت فوقانی چیلرهای جذبی قرار دارد. در این پوسته محفظه کندانسور در قسمت بالا قرار دارد به‌طوری‌که بخار مبرد تولید شده در ژنراتور به صورت طبیعی و مستقیماً وارد محفظه کندانسور شده و تقطیر می‌گردد. البته محفظه‌های ژنراترور و کندانسور از نظر دمایی بسیار متفاوت می‌باشند.

آب سرد لازم جهت ایجاد تقطیر در کندانسور نیز توسط یک برج خنک کننده تامین می‌گردد.

ژنراتور:

انواع ژنراتور از لحاظ ساختار شامل موارد ذیل است:

 • ژنراتورهای با واسطه (آب گرم، آب داغ، بخار و هوای گرم(
 • ژنراتورهای شعله مستقیم
 • ژنراتورهای خورشیدی

ژنراتورهای خورشیدی :

از آنجا که استفاده از انرژی خورشیدی یکی از پاک‌ترین و اقتصادی‌ترین انواع انرژی‌هاست، جهت تامین حرارت ژنراتور می‌توان از انرژی خورشیدی استفاده نمود. این امر سیستم را بسیار اقتصادی تر خواهد کرد….

این مطالب کامل نیست و برای دیدن کامل مقاله کلیک کنید

gescoollogo

شرکت انرژی سبز صدر (سهامی خاص)، اولین تولید کننده دانش بنیان داکت اسپلیت و فروشنده دستگاه های تهویه مطبوع و مجری تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع


تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار شرقی.

88032482 (21) 98+

88033616 (21) 98+

989128700577+

info@gescool.ir

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سیستم گرمایش ساختمان

دیگ، آب گرمکن و مخزن آب گرم تحت فشار :

کلیات
1) اتاقی که در آن دستگاه نصب می شود باید دارای کف شوی یا هر دهانه ی تخلیه آب مورد تایید باشد.
2) به منظور بازرسی، سرویس، تعویض و …،اطراف هر دستگاه حداقل 500 میلی متر فضای عبور بدون مانع باشد.
3) کف محل نصب دیگ از جنس غیر سوختنی باشد.
4) لوازم اندازه گیری مناسب روی دیگ قرار داشته باشد ( فشارسنج، دماسنج، کنترل سطح پایین آب، شیر اطمینان و شیشه آب نما برای نمایش سطح آب دیگ بخار در کارکرد عادی)
5) نصب شیر قطع و وصل روی هر لوله ی ورودی و خروجی، شیر تغذیه ی آب دیگ از شبکه توزیع آب بهداشتی ، شیر تخلیه سریع الزامی است.

سیستم : داکت اسپلیت

مزایا:

هزینه اولیه نسبتا کم
حذف کانال کشی عمودی
هزینه تعمیر و نگهداری پایین
نصب و راه اندازی آسان
حذف لوله کشی رادیاتور و …
عدم مصرف آب

 

سیستم گرمایش مستقل

نصب درست آبگرمکن و اتصال و دودکش :

دیگ چگالشی :

سیستم حرارت مرکزی(موتورخانه) اجزاموتورخانه


-1 دیگ
-2 منابع کوئلی
-3 پمپ ها
-4 منبع انبساط
-5 سختی گیر
-6 مشعل

این مطالب کامل نیست و برای دیدن کامل مقاله کلیک کنید

gescoollogo

شرکت انرژی سبز صدر (سهامی خاص)، اولین تولید کننده دانش بنیان داکت اسپلیت و فروشنده دستگاه های تهویه مطبوع و مجری تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع


تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار شرقی.

88032482 (21) 98+

88033616 (21) 98+

989128700577+

info@gescool.ir

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

The National Geographic Magazine

Modern Persia and its Capital

:Persia first highway

Two American woman Traveling in Persia

The almost blind leaming The really in Persia

Persian Woman In Chadars

THE LORD CHEIF OF THE SEES, OR FIRE-WORSHITER OF PERSIA

 The counter Coat is both costly and picture . Len they tolete the colourial the Paris Historie of their dead by placing the hodies in a Tower of Silence, which is sinunted on a hill far from tuuman habitation, but accesible to the comic-entitat de and

این مطالب کامل نیست و برای دیدن کامل مقاله کلیک کنید

gescoollogo

شرکت انرژی سبز صدر (سهامی خاص)، اولین تولید کننده دانش بنیان داکت اسپلیت و فروشنده دستگاه های تهویه مطبوع و مجری تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع


تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، گرمسار شرقی.

88032482 (21) 98+

88033616 (21) 98+

989128700577+

info@gescool.ir

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب