انرژی سبز

جدیدترین محصولات

فهرست مطالب

سوال 9

ساختمان 5 طبقه را در نظر بگیرید که در هر طبقه 4 نفر سکونت دارند. ظرفیت مخزن آب این ساختمان چقدراست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.