انرژی سبز

سوال 12

نوع کاربری رستوران، از نظر گونه بندی ساختمان چیست؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.