انرژی سبز

سوال 10

یک رستوران روزانه حدود 1000 نفر مراجعه کننده مرد و 450 نفر مراجعه کننده زن دارد. حداقل توالت و دستشویی مورد نیاز این ترمینال به ترتیب چقدر است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.