انرژی سبز

تخلیه هوا

مسکونی
سرویس بهداشتی
رخت شویی
هواکش
آشپزخانه
مراکز نگهداري مواد خطرزا

تخلیه هواي آشپزخانه ي تجاري

آزمایش نشت کانال تخلیه هواي هود

سوال

در انتخاب هواکش نوع
II و I رعایت کدامیک از شرایط زیر الزامی است؟


الف) موتور برقی هواکش هود نوع
II باید در خارج از مسیر جریان هواي تخلیه قرار گیرد.
ب) موتور برقی هواکش هود نوع
I باید در خارج از مسیر جریان هواي تخلیه قرار گیرد.
ج) در کف محفظه هواکش دود نوع
II باید مجراي براي تخلیه روغن در نظر گرفته شود.
د) هواکش هود از نوع
II باید از نوع نصب روي خط باشد.

پاسخ:گزینه ب.

سوال

حداقل فاصله دهانه خروجی هوا از سیستم تخلیه مکانیکی که حاوي بخارات قابل اشتعال است، از محدوده ملک چند
متر باید باشد؟


2/ الف) 3 ب) 9 ج) 1 د)

جواب – گزینه (ب) صحیح است.

سوال

هواکش یک فضاي چوب بري میتواند از چه نوعی باشد؟

الف)Airfoil
 ب) Backward
ج)Froward
 د) Radial 

جواب – گزینه (د) صحیح است

 

دهانه خروجی سیستم تخلیه هواي هود نوع یک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Print Friendly, PDF & Email