انرژی سبز

سر فصل دوره:

1 کلیات
2 سیستم هاي سرمایشی
3 سیستم هاي گرمایشی
4 تعویض هوا √
5 تخلیه هوا
6 کانال کشی √
7 دستگاه هاي گرم کننده و سرد کننده ویژه
8 تامین هواي احتراق
9 لوله کشی
10 دودکش
11 ذخیره سازي سوخت مایع
12 تبرید
13 کاهش فاصله مجاز
14 خورشیدي

تخلیه هوا

مسکونی
سرویس بهداشتی
رخت شویی
هواکش
آشپزخانه
مراکز نگهداري مواد خطرزا

لزوم تخلیه ي مکانیکی هوا

تخلیه هواي مراکز تولید و نگهداري مواد خطرزا:

دهانه خروج هوا از دیگر سیستم هاي تخلیه مکانیکی هوا:

دهانه خروج هوا نباید در شفت راهروي آدم رو یا خزیده رو ، فضاي زیر شیروانی یا
فضاهایی از این قبیل قرار گیرد
هواي اتاق پروژکتورفیلم می بایست به طور مکانیکی تخلیه شود ( 100 لیتر بر ثانیه بازاي هر
لامپ)
هواي سالن خشک شویی می بایست به طور مکانیکی تخلیه شود ( 5 لیتر بر ثانیه بازاي هر
مترمربع)

الزامات تخلیه مکانیکی هوا:سالن خشک شویی

تخلیه هواي آشپزخانه ي خانگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Print Friendly, PDF & Email