انرژی سبز

سر فصل دوره:

1 کلیات
2 سیستم های سرمایشی
3 سیستم های گرمایشی
4 تعویض هوا
5 تخلیه هوا
6 کانال کشی √
7 دستگاه های گرم کننده و سرد کننده ویژه
8 تامین هوای احتراق
9 لوله کشی
10 دودکش
11 ذخیره سازی سوخت مایع
12 تبرید
13 کاهش فاصله مجاز
14 خورشیدی

تعویض هوا

دهانه ورود وتخلیه هوا

اندازه روزنه توری حفاظ دهانه ورود هوا

                                   حداقل (میلی متر)                           حداکثر (میلی متر)

ساختمان مسکونی                   6/5                                                  13    

سایر ساختمان ها                      6/5                                                 26    

 

سوال

حداقل فاصله دهانه خروجی هوا از سیستم تخلیه مکانیکی که حاوی بخارات قابل اشتعال است، از محدوده ملک چند
متر باید باشد؟


2/ الف) 3 ب) 9 ج) 1 د)

جواب – گزینه (ب) صحیح است.

تعویض هوای مکانیکی

در هر فضای ساختمان که امکان تهویه طبیعی نباشد، هوا باید به صورت مکانیکی تعویض شود.

تعویض هوای مکانیکی باید با یکی از روش های توزیع هوای رفت، هوای برگشت و ایما تخلیه هوا صورت گیرد. الف) مقدار هوای رفت هر فضا باید تقریبا برابر مجموع هوای برگشت و تخلیه هوا باشد. ب) این سیستم تعویض، در صورت لزوم، باید در داخل فضا فشار مثبت یا منفی برقرار کند.

 تعویض هوای مکانیکی ممکن است با تأسیسات تهویه مطبوع، یا تأسیسات مستقل و

جداگانه ای که بدین منظور طراحی و نصب می شود، انجام گیرد.

تعویض هوای فضاهای خالی از انسان

الف) فضاهای خالی از انسان، از قبیل کانال آدم رو، خزیده رو، فضای زیر شیروانی، انبار و | مانند آن. باید تعویض هوای طبیعی یا مکانیکی داشته باشد. ب) حداقل مقدار تعویض هوای مکانیکی این فضاها باید برابر 0.1 لیتر بر ثانیه بر متر مربع از سطح افقی هر فضا باشد. پ) سیستم تعویض هوای مکانیکی این فضاها باید وقتی کار کند که رطوبت نسبی آن از ۶۰ درصد بیشتر باشد. وقتی رطوبت نسبی کمتر از ۶۰ درصد باشد تعویض هوای مکانیکی لازم نیست .

سوال

تهویه اتاقی به مساحت 20 متر مربع بصورت طبیعی و با استفاده از دو بازشو با مساحت
یکسان انجام میشود. اگر بازشو ها به یک پاسیو باز شوند حداقل سطح مورد نیاز برای هر یک
از بازشو ها چند متر مربع است؟


1/ 0 د) 6 / 0 ج) 95 / 0 ب) 4 / الف)

جواب – گزینه (ج) صحیح است.

تعویض هوای طبیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.