انرژی سبز

سر فصل دوره:

1 کلیات
2 سیستم های سرمایشی
3 سیستم های گرمایشی
4 تعویض هوا √
5 تخلیه هوا
6 کانال کشی √
7 دستگاه های گرم کننده و سرد کننده ویژه
8 تامین هوای احتراق
9 لوله کشی
10 دودکش
11 ذخیره سازی سوخت مایع
12 تبرید
13 کاهش فاصله مجاز
14 خورشیدی

تخلیه هوا

مسکونی
سرویس بهداشتی
رخت شویی
هواکش
آشپزخانه
مراکز نگهداری مواد خطرزا

لزوم تخلیه ی مکانیکی هوا

تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا:

دهانه خروج هوا از دیگر سیستم های تخلیه مکانیکی هوا:

دهانه خروج هوا نباید در شفت راهروی آدم رو یا خزیده رو ، فضای زیر شیروانی یا
فضاهایی از این قبیل قرار گیرد
هوای اتاق پروژکتورفیلم می بایست به طور مکانیکی تخلیه شود ( 100 لیتر بر ثانیه بازای هر
لامپ)
هوای سالن خشک شویی می بایست به طور مکانیکی تخلیه شود ( 5 لیتر بر ثانیه بازای هر
مترمربع)

الزامات تخلیه مکانیکی هوا:سالن خشک شویی

تخلیه هوای آشپزخانه ی خانگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.