انرژی سبز

سر فصل مطالب:

کلیات
لوازم بهداشتی
توزیع آب مصرفی در ساختمان
تعیین قطر لوله های آب مصرفی در ساختمان
لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
تعیین قطر لوله های فاضلاب بهداشتی در ساختمان
لوله کشی هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان
تعیین قطر لوله های هواکش فاضلاب بهداشتی در ساختمان
لوله کشی آب باران ساختمان
تعیین قطر لوله های آب باران در ساختمان
بست و تکیه گاه
آب خاکستری
بازرسی طراحی تاسیسات بهداشتی

اولین لوله کشی آبرسانی در ﺗﻬران :

در روز 30 تیر 1326 نخستین کلنگ کار لوله کشی آب تهران در محله میدان سنگلج که اکنون پارک شهر
تهران در آن واقع شده به زمین زده م یشود. دو خط لوله فولادی به قطر 40 اینچ و با ظرفیت 242 هزار متر
مکعب در شبانه روز برای انتقال آب از آبگیر بیلقان به نخستین تصفیه خانه تهران (جلالیه) در نظر گرفته شد.
بهره برداری از خط اول خطوط لوله فولادی و تصفیه خانه جلالیه در سال 1334 آغاز شد.

لوله کشی فاضلاب پوش فیت :

استفاده از این لوله برای آب باران
تنها تا دو طبقه مجاز است

لوله کشی آتش نشانی: لوله مانسمان

لوله کشی آب مصرفی لوله تک لایه :

استفاده از این لوله صرفا برای آب سرد

مصرفی مجاز است.
 

برای آب گرم مصرفی و گرمایش مجاز
نیست

تعیین قطر لوله ها در لوله کشی آب مصرفی ساختمان:

تعیین قطر لوله ها در لوله کشی آب مصرفی ساختمان:
قدم اول تعیین حداکثر مصرف لحظه ای آب
(S.F.U.)
قدم دوم تعیین حداکثر مصرف لحظه ای محتمل(g.p.m)
قدم سوم تعیین افت فشار آب در 100 فوت طول لوله
(Psi)
افت فشار در 100 فوت طول لوله:
{فشار شبکه اصلی آب شهر قبل از کنتور – حداقل فشار آب پشت بالاترین وسیله بهداشتی
0*ارتفاع بالاترین / (جدول ب صفحه 36 ) افت فشارکنتور آب ( نمودار صفحه 145 و 146 ) 434
0 طول کل مسیر / وسیله بهداشتی از لوله اصلی} * 01
( طول کل مسیر= طول لوله از کنتور تا دورترین شیر+طول هم ارز اتصالات(ص 147،148
نکته: طول هم ارز اتصالات را برابر 50 % طول دورترین مسیر در نظر می گیرند

 

تعیین افت فشار آب در 100 فوت طول لوله :

1) افت فشار در کنتور

2) افت فشار استاتیک

3) افت فشار در خروج از شیر

4) افت فشار در فیتینگ ها

تعیین حداکثر مصرف لحظه ای آب

حداقل فشار لازم در شبکه آب سرد مصرفی در انشعاب اصلی

تعداد طبقه                                    حداقل فشار (متر آب)

1                                                            24

2                                                            28

3                                                            32

4                                                            36

5                                                            40

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.