انرژی سبز

چیلر چیست؟
سیستم های مختلف سرمایشی

 

1.سیستم های تبرید تراکمی
چیلر آبی، چیلر با کندانسور هوایی، داکت اسپلیت، اسپلیت یونیت و…
2.سیستم های تبرید جذبی
چیلر جذبی و ….
3. سیستم های تبرید تبخیری
کولر آبی، ایرواشر و ..

چیلر هواخنک

سیکل چیلر تراکمی

وظیفه اصلی چیلر

تامین آب سرد برای سیستم های سرمایشی

وسایل استفاده کننده از آب سرد تولید شده ازچیلر

  • دستگاه های هواساز
  • فن کویل ها

سیستم چیلر و هواساز

اجزای فرعی سیکل چیلر تر اکمی

  1. صداخفه کن

در سیستم های تبرید صدا خفه کن یا مولفر استفاده می‌شود. صدا خفه کن ها می توانند در داخل یا خارج پوسته کمپرسور نصب گردد (روی خط رانش کمپرسور در داخل یا خارج)
صدا خفه کن را در خط رانش نصب می‌شود. وقتی که گاز داغ از صداخفه کن عبور می کند در اثر گذر از یک سری فضاهای انبساط سطح صدا پایین می آید. علاوه بر کاهش صدا این قطعه از ایجاد ارتعاش در سیستم نیز می کاهد.