انرژی سبز

بیشترین میزان مصرف برق در کولر گازی به کدام کمپرسور تعلق دارد؟

پیستونی

شیب مناسب لوله درین اسپلیت که به صورت افقی روکار نصب می شود چه میزان است؟

۱درصد

یک تن تبرید به چه معنی است؟

مقدار سرمایی است که از ذوب شدن یک تن یخ در ۲۴ ساعت به دست می آید و معادل با ۱۲۰۰۰ بی تی یو بر ساعت است.

جهت تمیز کاری لوله های مسی یا شستشوی سیکل تبرید کولر گازی از چه گازی استفاده می شود؟

گاز ازت

بهترین نوع کمپرسورها برای کولر گازی در مناطق خشک و گرمسیری کدام است؟

پیستونی و اسکرال