انرژی سبز

بیشترین میزان مصرف برق در کولر گازی به کدام کمپرسور تعلق دارد؟

پیستونی

Print Friendly, PDF & Email

شیب مناسب لوله درین اسپلیت که به صورت افقی روکار نصب می شود چه میزان است؟

۱درصد

Print Friendly, PDF & Email

یک تن تبرید به چه معنی است؟

مقدار سرمایی است که از ذوب شدن یک تن یخ در ۲۴ ساعت به دست می آید و معادل با ۱۲۰۰۰ بی تی یو بر ساعت است.

Print Friendly, PDF & Email

جهت تمیز کاری لوله های مسی یا شستشوی سیکل تبرید کولر گازی از چه گازی استفاده می شود؟

گاز ازت

Print Friendly, PDF & Email

بهترین نوع کمپرسورها برای کولر گازی در مناطق خشک و گرمسیری کدام است؟

پیستونی و اسکرال

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email